Premýšľate nad tým, čo znamená táto záhadná skratka?    

Je to dermatovenerologické oddelenie sanatórneho typu. Toto oddelenie bolo založené v r.1999 ako
štátne zariadenie a v r. 2001 sa zmenilo na súkromné, avšak jeho história siaha do čias  r. 1980, kedy
ho založila MUDr. Hana Zelenková, PhD. ako klasické kožné oddelenie.
Práve ona dala tomuto zariadeniu dušu a kreovala ho ako súkromné kožné oddelenie.

Liečebné procedúry, ktoré DOST ponúka sa s postupom času vyvíjali rovnako rýchlo, ako sa vyvíja doba pokroku.
Nové a nové možnosti podporujú  zdokonaľovať služby DOSTu a napĺňať predstavy o kráse jeho klientov.
Práve DOST, zariadenie jedinečné svojho druhu na Slovensku, sa snaží vychádzať v ústrety svojim
návštevníkom a nebojí sa ponúkať nové možnosti pre skrášľovanie tela a pozdvihovanie ducha.

Z našej histórie

Písal sa rok 1999. V malom mestečku Svidník na jeho jednom kopci už niekoľko rokov stála pomerne veľká okresná Nemocnica s poliklinikou. O kúsok nad ňou sa v samostatnej budove liečili všelijakými farbičkami pomaľovaní kožní pacienti a vedľa nich iní, trpiaci ušonosokrčnými problémami. Kožné oddelenie bolo špecifické nielen svojimi dúhovými farbami, ale aj výnimočnou celosvetovo známou osobnosťou - primárkou MUDr. Hanou Zelenkovou, PhD. V tom roku priniesla so sebou jeseň do mesta nielen osviežujúci hravý vánok, ale aj prosbu ministra zdravotníctva SR, aby bola na kožnom oddelení vypracovaná koncepcia tzv. Dermatovenerologických oddelení sanatórneho typu (DOST).

Od 1.4.2000 sa teda Dermatovenerologické oddelenie NsP Svidník stalo pilotným projektom a pretransformovalo sa na DOST, kde sa v praxi začal overovať v zahraničí už fungujúci, u nás dovtedy nový model práce. Projekt bol úspešný, a tak sa DOST v máji 2001 definitívne pretvorilo na neštátne súkromné zariadenie, prvé tohto druhu na Slovensku. Na rozdiel od mnohých štátnych oddelení je naše pracovisko v súčasnosti vybavené kvalitnými a modernými prístrojmi, rôznymi zariadeniami a doplnkami spríjemňujúcimi prevádzku. Je prebudované podľa najnovších predpisov tak, aby splňalo tie najprísnejšie kritéria aj podľa normatív EÚ.